Produits photovoltaïque

Téléphone:010-65536928

Fax:010-65536928

Adresse:Beijing City, Chaoyang District Chaoyangmen North Street No. 12 b Tianchen building 1609

Système de 30 W avec radio

Details

  • Système de 30 W avec radio 

组成

30W主机自带收音机、插拔式LED灯、太阳能板

 

 

峰值日照时数

系统规格

日发电量

5H

 

30W

 

 

0.07kWh

 

 

 

负载

照明、手机充电、电扇等。